Ga naar de inhoud

Weer naar de film in De Gruitpoort

Je kunt weer gezellig naar de film in De Gruitpoort. Daarvoor moet je de kaartjes vooraf online of in voorverkoop bestellen en ben je welkom vanaf een kwartier voor aanvang van de voorstelling. Het filmkaartje is nu inclusief een consumptie, die je in het café of in de zaal kunt gebruiken. Een medewerker wijst je naar een plek op 1,5 meter afstand van andere bezoekers.  De voorstellingen zijn zonder pauze.  Met zo’n 6 films per dag, kun je kiezen uit een ruime filmagenda.