Ga naar de inhoud

Waterschapsbelasting kan worden kwijtgescholden

Deze dagen ontvangen veel mensen hun aanslag voor de waterschapsbelasting. Niet iedereen kan dit, vaak behoorlijk groot bedrag, betalen.

Het is mogelijk om bij de GBTL kwijtschelding te vragen. Dat moet wel binnen zes weken nadat de aanslag is ontvangen.

Ieder jaar moet kwijtschelding, of in delen betalen, opnieuw worden aangevraagd. Dit kan via de website https://gblt.nl/betalen/kwijtschelding Hier vindt u ook de voorwaarden waaronder deze kwijtschelding wordt gegeven.

Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag kan terecht bij de vrije inloop van het Buurtplein of bellen met het PAD tel: 06 52 22 57 63