Ga naar de inhoud

VRAAG EN AANBOD PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

Initiatieven vanuit de samenleving om burenhulp op te starten in tijden dat mensen gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, zijn fantastisch.

Buurtplein ziet het als haar taak om lokale initiatieven en signalen nauwgezet te volgen, alert te zijn op vragen die onze bestaande cliënten hebben en onderling verbindingen tot stand te brengen. Buurtplein heeft goed in kaart welke mensen in de gemeente Doetinchem momenteel praktische hulp nodig hebben en kan daardoor helpen een match te maken met het grote hulpaanbod dat nu geboden wordt. Zo zorgen we er samen voor dat de mensen die de hulp hard nodig hebben, ook daadwerkelijk geholpen worden.

Het stroomlijnen van vraag & aanbod door ze samen te brengen op een lokaal digitaal prikbord gekoppeld aan Vrijwilligerscentrale Doetinchem en Buurtcoaches. Daar hebben wij jouw hulp ook bij nodig!
Waar een inwoner zelf digitaal vaardig is, vragen we hen rechtstreeks een bericht plaatsen op de website van Vrijwilligerscentrale Doetinchem. Er is ook regionaal aanbod via www.coronahulpachterhoek.nl.

Wij vragen je ons te helpen door zoveel mogelijk lokale vragen en inzet te verbinden via het prikbord van Vrijwilligerscentrale Doetinchem.

Heb jij een vraag of wil je reageren op een hulpvraag?
Zet je oproep op de website van Vrijwilligerscentrale Doetinchem www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/prikbord/  

Het gaat nu om vragen zoals:

  • boodschappen / voedselpakket;
  • vervoer;
  • voorraad medicijnen niet toereikend;
  • dierverzorging;
  • behoefte aan telefonisch contact

Ga naar: www.prikborddoetinchem.nlwww.prikbordwehl.nl of www.prikbordgaanderen.nl

Maak een account aan en stel je vraag of plaats je aanbod op het prikbord.

Je kan hier ook een hulpvraag plaatsen voor iemand anders, houd dan ook de afhandeling van de vraag in de gaten voor die persoon.

Bellen met aanvullende vragen over burenhulp en vrijwilligersinitiatieven kan ook rechtstreeks met Vrijwilligerscentrale Doetinchem, op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur via 0314-366734.

Let op: we brengen op deze website praktische ondersteuningsvragen en hulpaanbod bij elkaar.
Heb je meer hulp nodig of een dringende vraag, neem dan contact op via ons contactformulier op deze website, mail naar info@buurtplein.nl of bel het algemene telefoonnummer: 0314 – 34 19 19.