Ga naar de inhoud

Eigen huis aanpassen bij Alzheimer

Voor mensen met dementie is zelfredzaamheid in hun eigen huis belangrijk. Dementie heeft veel invloed op de wijze waarop je je omgeving beleeft. Hoe blijft het prettig, overzichtelijk en veilig? Wat bevordert de zelfredzaamheid?
Op dinsdag 11 juni staat “Aanpassingen thuis bij dementie’ centraal tijdens een bijeenkomst in het Alzheimercafe. In samenspraak met klinisch geriater en gespreksleider Lia Middeljans praat ergotherapeut Marleen Hofman over dit onderwerp. Vanaf 19.00 uur is er inloop in het Alzheimer Café Doetinchem in het Borghuis en het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.