Ga naar de inhoud

TalentScan

Wat is jouw talent? Vink de beweringen aan die op jou van toepassing zijn.

Ik vind het leuk om:
kleuren te kiezen voor de inrichting van een huis
de (financiële) administratie bij te houden
een uitgebreid diner te koken voor vrienden
een vereniging op te richten
notulen te maken bij een overleg
dingen te repareren
onderzoek te doen
een toneelstuk te schrijven
klussen in huis te doen
samen met anderen een activiteit te organiseren
muziek te maken
Nederlandse les te geven
een avontuurlijke vakantie uit te stippelen
dieren te verzorgen of te helpen
iemand wegwijs te maken in de stad


Vink de beweringen aan die bij jou passen:
Ik werk graag volgens een plan of structuur
Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn
Ik verdiep me graag in actuele onderwerpen
Ik vind het leuk om dingen te regelen of te coördineren
Ik heb altijd veel vragen en ben nieuwsgierig
Ik vind het leuk om gegevens bij te houden
Ik vind het leuk om originele dingen te bedenken
Ik vind het leuk om anderen te helpen
Wat ik weet, draag ik graag uit
Ik maak makkelijk contact met andere mensen
Ik ben graag creatief bezig
Wat ik begin, maak ik af
Ik kan mensen snel enthousiast krijgen voor iets
Ik help graag iemand bij het invullen van formulieren
Een goede discussie vind ik leuker dan een ‘praatje’