Ga naar de inhoud

Hulp bij financiën

Hulp bij financiën

Hier vind je organisaties die in geld en natura hulp bieden aan minima’s.

Meedoenarrangement

Gezinnen met een inkomen tot netto 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor het Meedoenarrangement. Vergoeding voor kosten van deelnemen aan sociale activiteiten.

Voor meer informatie en al uw vragen, belt u op werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur (0314) 37 73 77. U kunt ook mailen naar info@meedoenarrangement.nl.

KOSTEN:

INFO
Meedoenarrangement in het Stadhuis
Raadhuisstraat 2
7001 GW Doetinchem

Website: https://meedoenarrangement.nl/

T: (0314) 37 73 77
E: info@meedoenarrangement.nl

Buurtplein Inloop

Bij bijna elke Buurtplein Inloop zitten een buurtcoach, een sociaal raadslid en een of meerdere vrijwilligers van het Formulieren Café voor je klaar. Een buurtcoach kan je helpen met vragen over bijvoorbeeld geldzaken, jouw gezin of als je je ergens zorgen over maakt

KOSTEN: gratis

INFO:
Buurtplein B.V.
Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem

Website: https://www.buurtplein.nl/

T: (0314)  34 19 19
E: info@buurtplein.nl

Buurtplein
Financiële steun van Vromen-Gravelijn Stichting

Voor mensen met inkomen minder dan 120% bijstandsnorm die geen dringende uitgave voor eigen zelfstandig huishouden kunnen betalen en in gemeente Doetinchem wonen. Aanvraag alleen via hulpverlener of PAD.

KOSTEN: gratis

INFO
Stichting Vromen-Gravelijn
Westendorpseweg 3a
7004 JD Doetinchem

Website: http://vromen-gravelijn.nl/

E: w.pasman@casadata.nl

PAD hulp bij geldproblemen

Voor jong en oud bij problemen met geld, uitkering of inkomen of voor noodhulp en indicatie Voedselbank.
Komt aan huis op afspraak.

In De Wingerd (de Bongerd 12) in de Huet wordt iedere maandagochtend van 10.00-12.00 uur een vrije inloop georganiseerd (formulierenhoek).

KOSTEN: gratis

INFO:
Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Burgemeester Van Nispenstraat 9-21
7001 BS Doetinchem

Website: https://www.padoetinchem.nl/

T: (06) 52 22 57 63
E: info@padoetinchem.nl

Financiële steun van Gasthuisfonds

Voor mensen die niet hun eerste levensbehoeften kunnen betalen en langer dan 1 jaar in gemeente Doetinchem wonen. Na aanvraag volgt gesprek met rapporteur.

KOSTEN: gratis

INFO
Stichting Gasthuisfonds Doetinchem
Louise de Colignystraat 5
7001 GD Doetinchem

Website: https://www.gasthuisfonds.nl/

T: (0314) 34 53 63 (na 18.00 uur)
E info@gasthuisfonds.nl

Spullen herstellen bij Repair Café

Repaircafé Doetinchem.
Gevestigd in de Stadswerkplaats van Laborijn, Terborgseweg 106. 

Elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur.

KOSTEN: gratis

INFO:
Stadskamer
Raadhuisstraat 34
7001 EW Doetinchem

Website: www.stadskamer.com

T: (06) 26 96 80 04
E: repaircafedoetinchem@proton.me

Logo RepairCafé
Doorbraakfonds

Het Doorbraakfonds is opgezet om vastgelopen jongeren tussen 16 en 27 jaar met een kleine financiële impuls te helpen. Een aanvraag kan je doen als jongere zelf of de organisatie waar je om hulp hebt gevraagd kan de aanvraag indienen.

KOSTEN: gratis

INFO:
Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Burgemeester Van Nispenstraat 9-21
7001 BS Doetinchem

Website: https://www.padoetinchem.nl/

T: (06) 52 22 57 63
E: info@padoetinchem.nl

Herstelservice Stadskamer Doetinchem

Voor mensen met laag inkomen rond bijstandsniveau zo goedkoop mogelijke reparatie fiets, computer of elektrisch apparaat. In Stadskamer Hal via poort bij Ambachtstraat 9 in Doetinchem. Elke maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur en elke middag op maandag, dinsdag en donderdag.

KOSTEN: zo goedkoop mogelijk

INFO:
Stadskamer
Raadhuisstraat 34
7001 EW Doetinchem

Website: https://www.stadskamer.com/stk/

T: (0314)  37 78 78
E: klusteam@stadskamer.nl

Kledingbank Doetinchem hulp kleding

Voor iedereen met te weinig inkomen voor kleding. Bezoek voor kleding alleen op afspraak na invullen digitale verwijzingsformulier.

Inleveren kleding op elke dinsdag en donderdag en op 2e, 3e, 4e zaterdag maand 9.30 – 12.30 uur. Op elke maandag en donderdag 13.30 – 16.30 uur.

KOSTEN:

INFO:
Kledingbank Doetinchem
Terborgseweg 106 (ingang Ambachtstraat 5)
7005 BC Doetinchem

Website: https://kledingbankdoetinchem.nl/

E: kledingbankdoetinchem@gmail.com
I: www.kledingbankdoetinchem.nl

Mini Manna hulpwinkel eten, kleding en spullen

Supermarkt voor alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen. In Mini Manna supermarkt en hulpwinkel. Elke maandag t/m zaterdag 10.00 – 16.00 uur.

KOSTEN:

INFO:
Mini Manna Doetinchem
Tollensstraat 5
7002 AC Doetinchem

Website: https://minimanna.nl/

 

Voedselbank hulp eten

Voor  mensen die leven onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen door mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Een aanvraag voor een voedselpakket kunt u voor de eerste maand zelf indienen.  Ook kan een hulpverlenende instantie, samen met u de aanvraag indienen. In de gemeente Doetinchem is dat doorgaans de buurtcoach.

INFO:
Voedselbank Doetinchem
Edisonstraat 48 a
7006 RE Doetinchem

Website: https://www.voedselbankdoetinchem.nl/

T: (0314) 84 33 18
E: info@voedselbankdoetinchem.nl

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Wat noodzakelijke kosten zijn, is voor iedereen verschillend. Er wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken. U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als dit de beste oplossing is voor uw situatie.

INFO:
Buurtplein B.V.
Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem

Website: https://www.buurtplein.nl/

T: (0314)  34 19 19
E: info@buurtplein.nl

Buurtplein
Opijver Achterhoeks Talentenfonds

Hier vraag je een scholingsvoucher aan waarmee je je kunt scholen in een beroep met toekomstperspectief. De scholingsvoucher is er voor werkzoekenden, werkenden, baanveranderaars en ZZP’ers uit de Achterhoek. Gebruik de voucher om je binnen jouw vakgebied te ontwikkelen of om jezelf klaar te stomen voor een ander beroep in een hele andere sector.

Website: https://www.opijver.nl/

E: info@opijver.nl

Het Bureau voor Financiële Ondersteuning BvFO

Het BvFO is er voor alle inwoners in Doetinchem en kan voor korte of langere periode financiële ondersteuning bieden. Zo kan het BvFO met informatie en advies u weer snel op weg helpen, maar is het ook mogelijk dat ze u voor een langere tijd ondersteunen bij het beheer van uw inkomsten en uitgaven.

INFO:
Gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Website: www.doetinchem.nl/financiele-ondersteuning

T: (0314)  37 73 77

Het ondernemerssteunpunt OSP

Bij het Ondernemerssteunpunt kunt u terecht met al uw vragen over uw situatie en de mogelijkheden die er voor u zijn. Via één loket bieden wij passende ondersteuning waardoor de druk op u minder wordt. 

KOSTEN: geen

INFO:

Gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Website: https://www.ondernemers-steunpunt.nl/

E: contact@ondernemers-steunpunt.nl 
T: (0314) 654 656.

Compensatie Zorgkosten

Wonen, eten en drinken, kleding, het zijn uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u te maken met bijzondere zorgkosten. Het kan gebeuren dat u deze kosten niet zelf kunt betalen? De gemeente kan u misschien ondersteunen met een vergoeding voor deze noodzakelijke kosten. Wat noodzakelijke kosten zijn, is voor iedereen verschillend. Er wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken. U kunt alleen een vergoeding (compensatie) krijgen als dit de beste oplossing is voor uw situatie.

KOSTEN:

INFO:
Gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Website: https://www.doetinchem.nl/compensatiezorgkosten

De consulenten hebben dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur.
Schulddienstverlening

Kunt u uw huur of energierekening niet meer betalen? Levert dit u slapeloze nachten op? Bent u werkloos geworden en is uw inkomen flink gedaald? Of hebt u een lening en kunt u de aflossing niet langer betalen? Kortom: hebt u geldproblemen waar u niet meer uitkomt en wilt u daaraan werken? Dan komt u in aanmerking voor schulddienstverlening. Bij het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente bent u daarvoor aan het juiste adres.

Voor wie is schulddienstverlening?

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u gebruikmaken van schulddienstverlening. Wel moet u 18 jaar of ouder zijn.

INFO:

Gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Website: https://www.doetinchem.nl/schulddienstverlening

De consulenten hebben dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur.
Kredietverstrekking

Niet iedereen houdt geld over om te sparen. Onverwachte kosten kunnen voor problemen zorgen. Een verantwoorde lening kan dan een oplossing zijn.

Voor inwoners die niet bij een reguliere bank terecht kunnen voor een lening, is er het systeem van de sociale kredietverstrekking. Met deze lening kunnen inwoners alleen noodzakelijke uitgaven doen en financiële tegenvallers opvangen.

INFO:

Gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Website: https://www.doetinchem.nl/kredietverstrekking

De consulenten hebben dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur.
Kinderfonds

Dit fonds is bedoeld voor het financieren van individuele aanvragen voor kinderen van 0-18 jaar. Je kunt dan denken aan een fiets, een laptop, schoolspullen, sportkleding, enz. De aanvraag loopt via de gebruikelijke procedure en het is niet noodzakelijk daarbij aan te geven of het betrekking heeft op het kinderfonds. Bij toekenning kijken we afhankelijk van het type aanvraag en de leeftijd van een kind intern hoe we de aanvraag financieren. Het fonds financiert géén projecten voor organisaties.

Website: https://www.padoetinchem.nl/

T: (06) 52 22 57 63
E: info@padoetinchem.nl

't KleedGoed
’t KleedGoed is gevestigd binnen Werk & Dagactiviteiten ’t Laer te Etten, onderdeel van Werk en Dagactiviteiten Regio Achterhoek Zozijn. Dit kledinginruilpunt wordt gerund door cliënten, vrijwilligers en ondersteuning van Zozijn. We zamelen kleding en schoenen die schoon en niet stuk zijn in en tevens klein speelgoed. Voor 10 euro per jaar( bij deelname krijgt u 10 punten extra) kunt u kleding enz inleveren en indien gewenst daarvoor weer andere kleding, schoenen enz uitzoeken. Voor ieder kledingstuk dat u inlevert ontvangt u een punt. Met de punten die u heeft kunt u vervolgens weer nieuwe kleiding uitzoeken.  ’t KleedGoed is van maandag t/m vrijdag open van 13.00 – 15.00 uur en op de woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. 
Ulftsestraat 30, Etten.