Ga naar de inhoud

TalentType

Wat betekent jouw talent?

 


Het artistieke type

Vindt het leuk om vrije en creatieve dingen te doen, die niet volgens allerlei vaste regels verlopen. Dit type bezit artistieke vaardigheden zoals toneelspelen of tekenen. Iemand die graag knutselt, tekent of muziek maakt, behoort waarschijnlijk tot dit type. Het artistieke type houdt niet van geordende systematische werkzaamheden. Een paar persoonseigenschappen van het artistieke menstype zijn; fantasierijk, impulsief, misschien een beetje onpraktisch, maar zeker origineel. Artistieke activiteiten passen bij de creativiteit van dit persoonstype. Je vindt deze activiteiten voornamelijk in de beeldende kunst, muziek en literatuur.

Voorbeelden van dit soort activiteiten in het vrijwilligerswerk zijn: kinderen schminken, vragen opstellen voor een museum speurtocht, folders ontwerpen voor de ouderenbond, een muziekbandje begeleiden in een psychiatrisch centrum, samen met jongeren een tv programma maken, het verenigingsblad voor een cultureel centrum samenstellen, creatieve (kinder) activiteiten in een asielzoekerscentrum opzetten, kostuums maken voor de toneelvereniging.


Het nauwkeurige type

Houdt van duidelijkheid en geordende activiteiten. Hij of zij vindt het vervelend als dingen chaotisch en rommelig zijn. Het nauwkeurige menstype beschikt vaak over administratieve vaardigheden. Verder is dit type volhoudend en hij of zij treedt niet gauw op de voorgrond. Hij of zij houdt van een precieze en systematische aanpak. Dit type is veel te vinden bij administratieve, ambtelijke of secretariÎle activiteiten.

Voorbeelden van dit soort activiteiten in het vrijwilligerswerk zijn: de boekhouding bijhouden van een organisatie, spullen ophalen en bezorgen voor een kringloopwinkel, verkoopmedewerker zijn van een museum, assisteren in een bibliotheek, documentalist zijn van een politieke organisatie, magazijnmedewerker zijn bij een vereniging, secretarieel werk verrichten in een bestuur van een ouderenbond.


Het ondernemende type

Houdt van leidinggeven en organiseren. Met overtuiging weet dit menstype zijn of haar omgeving voor plannen enthousiast te krijgen. Organisatietalent is een tweede natuur en uitdagingen worden niet uit de weg gegaan. Het ondernemende type is een doener en geen denker. Wetenschappelijke activiteiten en lang denkwerk passen niet bij dit type. Verder is het ondernemende type ambitieus, dominerend, gezellig en optimistisch. Activiteiten die bij dit menstype passen zijn economisch, politiek of organisatorisch van aard. Dit zijn meestal leidinggevende en bestuurlijke functies.

Voorbeelden van dit soort activiteiten in het vrijwilligerswerk zijn: een wereldwinkel helpen opzetten, contactpersoon zijn van een maatschappelijke organisatie, deelnemen aan een adviescommissie, een groep vrijwilligers begeleiden binnen een organisatie, promotie activiteiten opzetten voor een vereniging, een markt of fair organiseren.


Het praktische type

Vindt het leuk om met gereedschappen te werken. Dit kan van alles zijn: apparaten, materialen, machines en andere dingen waarbij je iets met je handen moet doen. Ook de verzorging van planten en dieren hoort bij zijn of haar interesses. Het praktische menstype heeft een goed technisch inzicht. Het is meer een doener dan een denker en werkt liever alleen dan samen met andere mensen. Dit type is verder bescheiden, stabiel en volhoudend. Vooral activiteiten waarbij hij of zij de handen uit de mouwen kan steken, spreken hem of haar aan.

Voorbeelden van dit soort activiteiten binnen het vrijwilligerswerk zijn: dieren verzorgen op een kinderboerderij, decors bouwen voor een amateurtoneelvereniging, tweedehands artikelen repareren, tuinonderhoud, kleine klussen of systeembeheerder zijn bij een dag activiteitencentrum.


Het sociale type

Werkt graag met andere mensen en kan dit ook goed. Hij of zij weet eigen gedachten en gevoelens goed onder woorden te brengen en luistert graag naar anderen. Het sociale menstype is meestal niet technisch. Sociale typen gedragen zich over het algemeen begripvol, vriendelijk, behulpzaam en idealistisch. Verder is dit type in zijn of haar optreden tactvol, zorgzaam en sterk op de ander gericht. De activiteiten die deze mensen graag doen nemen allerlei vormen aan, zoals informatie geven, onderwijzen, verzorgen of amuseren. Met name activiteiten waarbij samenwerking en het helpen van anderen voorop staan, spreken hun aan. Dit soort activiteiten vinden we vooral in de hulp en dienstverlenende sector.

Voorbeelden van dit soort activiteiten in het vrijwilligerswerk zijn: voorlezen aan blinden, een kookcursus geven aan jongeren, receptioniste van een dienstencentrum, huiswerkbegeleiding geven aan asielzoekers, een voetbalteam coachen, voorlichting geven aan ouderen, bestuurslid zijn van een vrijwilligersorganisatie, bardienst draaien bij een sportclub of telefonisch hulpverlenen.

 


Het intellectuele type

Probeert alles om hem heen te onderzoeken en te begrijpen. Het intellectuele type houdt van boeken lezen en van schrijven. Hij of zij is meer theoretisch dan praktisch ingesteld. Deze mensen zijn goed in wetenschappelijke en vaak ook wiskundige activiteiten. Het intellectuele menstype werkt vaak liever alleen dan met anderen. Enkele andere eigenschappen van dit type zijn: systematisch, + kritisch, nauwkeurig en verstandelijk. Aansprekende activiteiten voor het intellectuele type zijn activiteiten met een onderzoekend karakter; de meeste wetenschappelijke en sommige technische beroepen vallen daar onder.

Voorbeelden van dit soort activiteiten in het vrijwilligerswerk zijn: informatie documenteren bij bijvoorbeeld een politieke organisatie of een bibliotheek, lesmateriaal ontwikkelen voor bijvoorbeeld volwassenenonderwijs of voor schoolkinderen, onderzoek verrichten ten behoeve van een belangenorganisatie, mensen rondleiden in een museum, voorzet geven voor het opstellen van het vrijwilligersbeleid bij een vereniging.